Galeković Design

  • IBAN: HR2023600001102371739
  • SWIFT: ZABAHR2X
  • OIB: 07767406016

Trgovački sud u Zagrebu MBS 080865496 Temeljni kapital 10,00kn uplaćen u cijelosti. Član uprave: Direktor Galeković Jelena